با توجه به ترافیک بالا ، احتمال دارد بارگذاری سایت به کندی انجام شود
درصورت دسترسی به اینترنت و جهت تسریع در دسترسی به سرویس اعتبار سنجی ، می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید
http://avs.ir

Address verification system aims to verify the postal address of citizens and residents in Iran, which in return, helps governmental organizations and private companies to verify the physical identity of their clients.


The process of verification starts with a request by a citizen or an organization to verify a new address. The system will automatically generate a letter with 6-digit secret code printed on it. This letter will be delivered via Postal service to the requested address. The receiver of the letter, should refer to current website or call 02141924 inside Iran, and enter his/her national ID and the 6-digit secret code to verify their address. Delays more than 14 days, will expire this letter and the receiver must start the whole process again. This system is developed by National Post Company of Iran as a value-added service.

If you receive a Address Validation Letter, please enter the national number and 6-digit verification code and then press the Address Verification button .

successful

error

System Execution Process

Sending Request

The address verification request is sent online to the system by the institution or citizen.

Delivery of letter

National Post Office print a letter with a numeric code and sent it to the citizen's address.

Verify letter

The Citizen receive the letter and after reading it submit the 6 digit code to the portal using one of these methods (website, phone (021-41924) and SMS).

Reapply

If citizen lost the letter or it didn't arrive to right address, it is possible to reapply for a new letter. Sending a new letter requirs payment of the fee.

Notifiying the organization

verification of citizen's address will be sent to applicant's organization or institution for instant information.

verifying Address

if the entered 6digit verification code is valid, then the citizen's address immediately is being verified and system notifies the applicant.

if you receive the letter,
please enter your national ID and verification code above and press Address Verification bottun.

Also it is possible to call (021-41924) for verifying the address or sending either National Code or 6digit code with a
between as an SMS to (021-41924).

If your letter expiration time is passed you can reapply and then you need to have the current tracking code.

National Post Office is responsible for the acceptance and distribution of letters contains unique verification code. And citizens must apply for credentials own address using one of these methods (website, call 021-41924, or sending verification code with their national code to 021-41924) after receiving the verification letter within two weeks. Otherwise it means the address of them is not verifies and consequently results in lack of formal services to the them.

A new request for validation citizenship

For receiving the << Address Verification letter >> on your current address, please fill out the form below carefully. Depending on the type of service the cost will vary and it is noticeable at the next step.

Note: Completing options marked with an asterisk are mandatory.


natural person legal person
Men Wemen
با تشکر از ثبت اطلاعات پایه، لطفا فرم آدرس را بدقت تکمیل نمایید. در این فرم باید اجزای نشانی محل کار یا منزل خود را به تفکیک و دقت به توضیحات (با کلیک روی ?) پر نمایید. از نوشتن کلماتی مانند: قبل از، نرسیده به، روبروی، زنگ اول یا دوم، روبروی .... اصلا استفاده ننمایید و تنها نام و نوع معبر منتهی شده به ساختمان خود را به همراه پلاک و شماره واحد و طبقه وارد نمایید.
در صورتی که کد پستی خود را نمی دانید ، کلیک کنید : یافتن کد پستی
عدم وجود پلاک
نمونه‌های رفرنس صحیح به مکان ساختمان:
مثال: فروشگاه رضوان | پاساژ امیر | بیمارستان رضا | مرکز خرید ارکیده
مثال: ساختمان سوم سمت چپ | یا | ساختمان انتهای کوچه
مثال: ساختمان نبش کوچه | یا | ساختمان چهارم بعد از مسجد
Product name
Product Description
{{'text_130' = translate}}
Price
{{'text_131' = translate}}
میزان تخفیف
VAT
The amount payable
discount code

Your discount code accepted

Your discount not valid

successful

error

ویرایش آدرس ثبت شده

بدلیل پردازش اتوماتیک و چاپ فوری نامه ها، فعلا ویرایش نامه ثبت شده میسر نیست و تنها اگر کمتر از یکساعت از ثبت نام گذشته باشد و در ساعات اداری قرار گرفته باشد، با ارسال ایمیل به help@avs.ir و قید کد رهگیری ده رقمی – نام خودتان و کد ملی و نشانی صحیح می توانید تقاضا ویرایش فوری کنید. اگر ویرایش شما انجام شود، از طریق همان ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد. لطفا از تماس تلفنی برای ویرایش نشانی خودداری نمایید.
چنانچه نشانی خود را اشتباه ثبت کردید و یا مایلید نشانی را تغییر دهید، لطفا مجدد ثبت نام کنید.
در صورت تمایل به ثبت مجدد، می توانید کد رهگیری قبلی را ایمیل نمایید و تقاضای ابطال نمایید. در این حالت به شما کد تخفیف 30% برای ثبت نام جدید داده خواهد شد که از طریق ایمیل help@avs.ir باید تقاضا کنید.
دقت نمایید که امکان ویرایش نام و نام خانوادگی ، شماره تماس و کد ملی وجود ندارد ، برای تغییر این اطلاعات ، می بایست دوباره ثبت نام نمایید.

عدم وجود پلاک

موفقیت آمیز

error

error

Track and view the latest status of a submitted verification letter

Dear audience, if you didn't receive the verification letter, it is possible to track the latest status of your letter by entering your tracking code. In addition, the tracking code will be sent to your mobile at the time of letter production.

Specifications of verification letter :

error

{{'text_125' = translate}}

{{'text_126' = translate}}

Declaration of a wrong distribution in reciever's address

Dear compatriots: If you received a letter by mistake or you are sure that the person named on the envelope has no permanent or legal presence on the address, please enter << verification code >> to report wrong address distribution bellow.

Specifications of verification letter :

Confirm

error

successful

error

submission of the request for resending verification letter

If you didn't receive the verification letter after one week or the expiration date of submitting the verification code is passed or loss of verification code, you can reapply for the verification process. To submit another request (reapply) please enter your tracking code bellow.

Obiousely reapply requires the payment of mailing fee

error

error

Submit comments, complaints or criticism

Incase of having any question about the service or facing any problem with the process of verification, please fill the form bellow

Thanks for your message.

error

About Us

Address Verification Web Service is a RESTFUL webservice which helps the organization to easily track and verify the costumer address by sending secure automated letters to their home or work address registered on the database. The Address verification letter includes a 6-digit secrect code which the client should use it in combination with his national ID to verify his address. There are 3 options for clients to connect to AVS which are Phone, Web and SMS.

Rojina Computer Ltd :

Address: Apt 1st East, No. 3, Jahad Alley, Shariaty Street, Tehran , IRAN

Contact : 02141924 Ext 9